Monday, December 1, 2014

Nasihat Paman Al-Ahnaf Bin Qais: Manusia Itu Ada Dua Macam, Nak...

Al-Ahnaf bin Qais merupakan seorang ulama dari kalangan Tabi'in yang terkenal akan kesantunan dan wara'-nya. Beliau lahir masa Rasulullah SAW, namun tidak sempat bertemu langsung, namun beliau mendapat didikan langsung dari pembesar sahabat-sahabat Rasulullah Saw.

Suatu ketika, Al-Ahnah bin Qais pernah bercerita:

"Suatu ketika, aku merasakan sakit perut. Lantas aku mengadukan sakit yang aku rasakan kepada pamanku... Setelah itu, beliau berkata:

"Anakku... Ketika engkau menderita... ketika engkau sakit... alangkah lebih baiknya tidak engkau ceritakan dan kadukan kepada siapa-siapa... Sebab,  manusia itu hanya terbagi kepada dua macan: Pertama: Mereka yang akan bersedih karena pengaduanmu, yaitu sahabat-sahabatmu... Kedua: mereka yang bahagia mengetahui engkau sakit, yaitu musuh-musuhmu..

Keponakanku, janganlah engkau mengadu kepada makhluk yang sama persis dengan dirimu, yang tidak sanggup menolak hal yang sama menimpa dirinya.

Akan tetapi mengadulah kepada Zat yang telah menurunkan ujian kepadamu. Dialah yang Maha Berkuasa untuk membukakan kesusahanmu... mengadulah hanya kepada Allah...

Keponakanku, salah satu mataku ini tidak berfungsi semenjak 40 tahun, dengan mata yang begini, aku tidak dapat melihat dengan jelas mana dataran dan mana pegunungan, mana jalan datar dan mana jalan mendaki... dan aku tidak memberi tahukan hal itu kepada istriku dan tidak juga kepada seorangpun di antara anggota keluargaku...",

Subhanallah...

Di antara kata-kata Al-Anaf bin Qais yang cukup terkenal adalah:

إن عجبت لشيء فعجبي لرجال تنمو أجسامهم وتصغر عقولهم

"Jika engkau hendak heran, maka heranlah melihat orang yang raga mereka selalu tumbuh membesar, sementara akal mereka terus menyusut".
loading...

0 komentar:

Post a Comment

Artikel ini belum lengkap tanpa komentar anda!
Silahkan berkomentar yang santun dan cerdas, tidak menghina, tidak memaki dan tidak menyebar kebencian. Terima kasih