Thursday, January 2, 2014

Syaikh Abdul Ghany Al-Khalidy (1811-1961), Ulama Tarekat dari Kampar

Di belahan aliran Sungai Kampar, di sebelah negeri seribu rumah Suluk, semasa dulu kala terkemuka dengan ulama-ulamanya yang masyhur terbilang.

Di antara ulama-ulama yang terkemuka keberadaannya itu, tersebutlah orang tokoh yang paling masyhur terutama ketika membicarakan persebaran Tarikat Ahli Sufiyah, terutama Tarikat Naqsyabandiyah. Dua ulama besar itu ialah Maulana Syekh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi dan Syekh Abdul Ghani Batu Basurek, XIII Koto Kampar.

Syekh Abdul Wahab terkenal murid-muridnya yang berasal dari orang awam hingga pejabat-pejabat pemerintahan, sedang Syekh Abdul Ghani Batu Basurek terkenal dengan murid-muridnya yang berasal dari ulama-ulama belaka. Dua ulama besar Naqsyabandiyah inilah yang terkemuka di pantai Timur Sumatera.

Syekh Abdul Ghani itulah nama Beliau yang masyhur, sedangkan Batu Basurek ialah nisbah negeri beliau bermukim yaitu Batu Bersurat di Kampar, yang sekarang termasuk wilayah Riau, semasa dulu Kampar merupakan bagian rantau dari Luak Limapuluh Kota, ranah Minangkabau sejati.

Jika disebut-sebut ulama penyebar Naqsyabandiyah di Kampar ini, ada satu tokoh lagi yang tak mungkin tidak disebut, yaitu Syekh Ja’far Pulau Gadang, alim pula, guru dari seorang Ulama Besar Minangkabau Syekh Zakaria Labai Sati Malalo. Namun soal kemasyhuran, dan ketersebutan dalam sejarah, tetap Syekh Abdul Ghani yang terbilang.

Mengenai tahun lahir belum ditemui cacatan pasti, namun dari usia Syekh Abdul Ghani yang mencapai umur 150 tahun dan tahun wafatnya 1961, niscaya kita jumpai tahun lahirnya 1811. Bagi orang-orang dulu, apatah lagi dia merupakan Syekh-syekh terkemuka memang dikenal berumur panjang.

Syekh Ja'far Pulau Godang
Begitu pula pendidikan awalnya, dimasa kecil-kecil tentunya, masih pula kabur dalam kabut sejarah. Namun dapat dipastikan bahwa Beliau merupakan ulama hasil didikan surau-surau yang menjamur seantero Minangkabau kala itu.

Setelah menahun mengaji ala surau itu, Beliau melanjutkan pertualangan intelektualnya ke Haramain (Mekah dan Madinah), pusat Ibadah sekaligus ilmu pengetahuan kala itu. Dan menurut sumber Belanda, van Bruinessen, di Mekkah-lah, tepatnya di Jabal Abi Qubais, Syekh Abdul Ghani menerima ijazah atas jalan Tarikat Naqsyabandiyah, sebagai petanda bahwa beliau telah diangkat menjadi khalifah Naqsyabandi dan berhak mengajarkan ilmu Tarikat kepada orang banyak secara mandiri. Adapun syekh Naqsyabandi yang memberinya ijazah itu ialah Syekh Sulaiman Zuhdi, yang pada abad 19 banyak mengangkat khalifah-khalifah dari tanah “Jawi” (baca: Melayu) ini, beliau juga dikenal dengan nama Syekh Sulaiman Afandi.

Setelah mengaji ilmu agama beberapa tahun lamanya dan telah pula di-khatam kaji itu dengan amalan Rohani Suluk Tarikat Naqsyabandiyah, kemudian menerima ijazah dalam Tarikat Sufi itulah Syekh Abdul Ghani memapankan karir ke-ulamaannya di Kampar, tepatnya di Batu Basurek. Di sanalah beliau mendirikan surau sekaligus rumah Suluk untuk mengajar agama dan melatih rohani dengan melaksanakan Suluk Naqsyabandi. Tak perlu menunggu waktu lama, surau beliau itu kemudian ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang siak dari berbagai penjuru daerah.

Nama Beliau selaku ulama terkemuka dalam kedalaman ilmu dan kedalaman faham masyhur kemana-mana. Melalui lembaga pendidikan itulah beliau mendidik murid-murid yang banyak, sehingga tak sedikit murid-murid beliau itu nantinya yang menjadi alim pula, kemudian pulang ke kampung halaman masing-masing selaku ulama dan mengajarkan ilmu pula di tanah kelahirannya. Tak jarang pula ada murid-muridnya yang telah ulama mengambil ilmu lagi kehadarat Syekh Abdul Ghani ini.

Diantara murid-murid Beliau yang terkemuka dan dapat dicatat pada kesempatan kali ini ialah:

1. Maulana Syekh Muda Wali al-Khalidi Naqsyabandi Aceh (w. 1964). Ulama besar kharismatik di Aceh abad ke-XX, tercatat sebagai pengibar bendera Tarikat Naqsyabandiyah di Aceh, juga termasuk sesepuh Perti yang sangat disegani. Syekh Wali ini pada mula belajar ilmu agama di berbagai Dayah di Aceh. Kemudian disarankan seorang tokoh di Aceh untuk menyambung pelajar ke Padang yaitu ke Normal Islam, yang saat itu dipimpin Mahmud Yunus (Prof.). Namun Syekh Wali hanya 3 bulan di Normal Islam Padang, sebab tak sesuai dengan cita-cita beliau untuk memperdalam agama, sedang di Normal Islam hanya pelajaran umum yang banyak diberikan. setelah berhenti dari Normal Islam, beliau berkenalan dengan salah seorang tokoh besar Syekh Khatib Muhammad Ali al-Fadani Parak Gadang (w. 1939). Dari hubungan dengan ulama-ulama itu beliau menjadi masyhur pula di Minangkabau, hingga Beliau digelari dengan “Angku Aceh”. Syekh Wali juga berkenalan dengan Syekh Jamil Jaho. Karena ketertarikannya dengan pemuda
yang alim itu, Syekh Jamil Jaho mengambilnya menjadi menantu. Banyak usaha keagamaan yang dilakukan oleh Syekh Wali di Minangkabau sampai-sampai beliau mendirikan madrasah di Lubuk Alung bersama-sama dengan rekannya Syekh Zakaria Labai Sati Malalo (madrasah itu tidak ada lagi sekarang). Setelah itu Syekh Wali berangkat ke Mekkah untuk berhaji dan menambah ilmu pengetahuan, di Mekkah beliau seangkatan dengan ulama masyhur dari Padang Syekh Muhammad Yasin al-Fadani al-Makki (w. 1990) dan Syekh Alwi al-Husaini Mekkah. Sekembali dari Mekkah beliau pulang ke Minangkabau. Di saat itulah beliau merasakan haus dahaga ilmu. Obat satu-satunya kali itu ialah mengisi batin dengan air Ma’rifat. Maka Beliau carilah seorang mursyid yang kamal, sehingga bersuluklah Beliau kepada Syekh Abdul Ghani ini, hingga memperoleh maqam khalifah dan mendapat ijazah.

2. Syekh Muhammad Yunus Tuanku Sasak di Sasak, Pasaman. Juga merupakan ulama besar, termasuk sederet tokoh-tokoh sepuh Perti. Beliau mengajar banyak murid di suraunya di Kapar Pasaman Barat.

3. Syekh Muhammad Djamil Sa’adi (w. 1971), anak dari yang mulia Syekh Muhammad Sa’ad bin Tinta’ al-Khalidi Mungka Tuo Payakumbuh. Informasi beliau merupakan murid Batu Basurek ialah dari beberapa murid kepercayaan beliau di Mungka.

4. Syekh Adimin ar-Radji Taram (w. 1970), terbilang murid tertua Syekh Sulaiman ar-Rasuli. Ulama terkemuka atas Jalur Tasawwuf Tarikat Naqsyabandiyah yang diterimanya dari Syekh Batu Basurek.

5. Tuanku Alaydrus Ghani (w. ?), anak kandung dari Syekh Abdul Ghani Batu Basurek. Beliau yang melanjutkan surau ayahnya dan mendirikan pula Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Kampar. Menerima Tharikat dari Syekh Muda Wali Aceh.

6. Prof. DR. Syekh Muhibbuddin Wali, Ph. D., salah seorang Ahli hukum Islam dan Tasawwuf Indonesia, S3 Kairo Mesir. Anak kandung Syekh Muda Wali, menerima Tharikat dari Syekh Abdul Ghani Batu Basurek

7. dan Banyak lagi lainnya.

Selain itu Syekh Abdul Ghani termasuk tokh sepuh Perti yang sangat dihormati.

Pada tahun 1954 terjadi koferensi Tarikat Naqsyabandiyah di Bukittinggi atas prakarsa Perti, dan salah seorang tokoh utama yang hadir ialah Syekh Abdul Ghani (waktu itu usia nya telah sepuh). Hasil-hasil konfrensi itu dibukukan dengan judul Risalah Tablighul Amanah fi Izalati Khurafat wa syubhah (KAHAMY, 1954).

Syekh Abdul Ghani wafat tahun 1961 dalam usia yang sangat tua, 150 tahun, setelah berkhitmat lama menegakkan agama di Minangkabau umumnya. Usaha beliau dilanjutkan oleh anaknya yang juga alim yaitu Tengku ‘Aidrus Ghani.

***

Syeikh Haji Abdul Ghany Al-Khalidy dilahirkan di XIII Koto, Kenagarian Batu Bersurat Kampar pada tahun 1811. Beliau adalah putra dari Haji Abdussalam  seorang alim ulama yang di segani di kawasan sumatera pada waktu itu, beliau terlahir dari kalangan keluarga yang taat akan ajaran agama Islam, Paman beliau juga seorang Ulama yaitu Syekh Yusuf Zahidi.

Pada umur 10 tahun yakni tahun 1821 oleh ayahnya Abdul Ghany kecil di antarkan oleh ayah Haji Abdussalam untuk belajar dasar dasar ilmu agama Islam kepada Syekh Ranah Kumpai di Kenagarian Sibiruang, tepatnya di hulu sungai Kampar.

Setelah merasa cukup mendapat dasar dasar ilmu agama Islam oleh gurunya di sarankan untuk mengaji (belajar ilmu agama) ke Sumanik, negeri Minangkabau (Sumatera Barat).

Oleh ayahnya beliau yang kebetulan juga seorang pedagang yang bolak balik membawa dagangan ke Minangkabau, hingga akhirnya beliau di antar sampai ke Sumanik oleh orangtuya dan menyerahkan kepada Tuanku Sumanik untuk di didik dengan pendalaman ilmu agama.

Selama lebih kurang 10 tahun beliau menetap di Sumanik beliau mempelajari kitab – kitab yang masyhur dikalangan ulama Syafi`iyah seperti I`anatut Thalibin,Tahrir,dan Mahally dalam ilmu fiqh, Alfiyah dan Ibn `Aqil dalm ilmu nahwu dan sharaf.

Melihat keseriusan Syekh Abdul ghany belajar, timbul niat gurunya untuk membawa beliau ke tanah suci Makkah Mukarramah. Akan tetapi niat tersebut tidak di sampaikan oleh gurunya kepada beliau, tepat pada hari yang di tentukan oleh gurunya beliau di minta untuk mengantarkan dengan sampai ke Kenagarian Pangkalan VI koto, sampai di Pangkalan gurunya menyampaikan kepada Syekh Abdul Ghany supaya mengantarkan sampai ke Teratak Buluh naik sampan kajang (sampan yang pakai atap ). Ketaatan kepada guru yang sangat mendalam Syekh Abdul Ghany mengkuti perintah gurunya. Sesampainya di Teratak Buluh perjalanan di lanjutkan ke Pinggiran sungai Siak dengan naik kereta kuda ( bendi ).

Pikiran Syekh Abdul Ghany mungkin dia hanya sampai di Pekanbaru saja, pada waktu membeli tiket untuk pergi ke Singapura ( Tumasik ) gurunya membeli Pass Tiket 3 buah, kata gurunya tanggung kamu mengantarkan saya sampai pekan baru antarkan saya sekalian sampai ke Singapura. Sesampainya di Singapura di sanalah baru gurunya menyampaikan, bahwa niat saya dari rumah adalah untuk membawa kamu pergi ke Mekkah, biar ilmu yang kamu miliki lengkap untuk masa depanmu, itulah ucapan gurunya.

Di Makkah Beliau belajar dalam kelompok pelajar dari tanah Melayu ini, salah satu gurunya adalah Syekh Haji Akhmad Khatib Minangkbawi, seorang Ulama Besar tanah air yang menjadi Imam besar Masjid Haram., Ilmu yang di tuntut sudah tentu ilmu pendalaman bidah Tauhid, Fiqih dan Tassauf, beliau menetap di Makkah selama 20 tahun, setelah baru beliau pulang ke Batu Bersurat, Kampar.

Selama menetap di Batu Bersurat beliau ikut membantu paman beliau Syekh Yusuf Zahidi untuk memberikan pengajian kepada jamaah pada waktu itu, dan beliau juga aktif di undang oleh masyarakat serta aktif melaksanakan pengkajian dengan ulama ulama yang berasal dari Sumatera barat.

Pada pulang waktu pertama beliau di nikahkan oleh pamannya dengan anaknya sendiri, dari isterinya yang pertama ini beliau di karuniai anak tujuh orang, pada waktu itu timbul kesadarannya bahwa ada yang kurang dengan ilmunya, yaitu ilmu Tasauf di bidang Thariqad, beliau minta izin kepada Pamannya yang sekaligus Mertuanya untuk pergi kembali ke tanah suci untuk memperdalam Ilmu Tassauf di bidang Thariqat. Setelah mendapat izin beliaupun berangkat ke tanah suci untuk kedua kalinya.

Beliau belajar Inti ilmu thariqat yaitu “Mengupas Rahasia 7 Lathaif dalam Tharekat Naqsyabandiyah Khalidiyah". Dalam diri manusia terdapat 7 lathaif (esensi terhalus) yang apabila kita bersihkan dengan. Zikrullah, maka Insya Allah kita akan mendapat salah satu rahasia Allah di setiap Lathaifnya, adapun ke 7 Lathaif itu dalam disiplin ilmu Tharekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yakni :

1.       Lathifatul Qalby.
Lathifatul Qalby letaknya 2 Jari dibawah susu kiri, berhubungan dengan Jantung jasmani, Lathaif ini merupakan tempatnya sifat mazmumah/keburukan seperti : Hawa, Nafsu, Kasih/cinta dunia, Iblis, Syaitan. Apabila dibersihkan dengan Zikrullah yang ada pada sisi TNKH maka Insya Allah masuklah sifat mahmudah/kebaikan seperti : Iman, Islam, Tauhid, Ma'rifat, Malaikat. Apabila bersih Lathifatul Qalby keluarlah Cahayanya Kuning Jernih Gilang-gemilang. Merasai Maqom Fanaa Fi Asmaillah dan merasai Mati Thabi'i.

2.       Lathifatul Roh.
Lathifatul Roh letaknya 2 Jari dibawah susu kanan, berhubungan dengan Paru-paru (rabu) jasmani, Lathaif ini merupakan tempatnya sifat mazmumah/keburukan. seperti : Loba', Tamak, Rakus/Serakah, Bakhil. Apabila dibersihkan dengan Zikrullah yang ada pada sisi
TNKH maka Insya Allah masuklah sifat mahmudah/kebaikan seperti : Qana'ah dan Sederhana. Apabila bersih Lathifatul Roh keluarlah Cahayanya Me-rah Jemih Cemerlang. Merasai Maqom Fanaa Fi Afa'alillah dan merasai Mati Ma'nawi.

3.     Lathifatul Sir.
Lathifatul Sir letaknya 2 Jari diatas susu kiri, berhubungan dengan Hati Kasar jasmani, Lathaif ini merupakan tempatnya sifat mazmumah/keburukan seperti : Pemarah/bengis, Pendendam/kusumat dan Sakit-sakit hati. Apabila dibersihkan dengan Zikrullah yang ada pada sisi TNKH maka Insya Allah masuklah sifat mahmudah/kebaikan seperti : Pengasih, Penyayang, lemah lembut/ramah tamah dan bermuka manis. Apabila bersih Lathifatul Sir keluarlah Cahayanya Putih Jemih Terang Benderang. Merasai Maqom Fanaa Fi Sifatillah dan merasai Mati Syuri.

4.       Lathifatul Khafi.
Lathifatul. Khafi letaknya 2 Jari diatas susu kanan, berhubungan dengan Limpa Jasmani, Lathaif ini merupakan tempatnya sifat mazmumah/keburukan seperti : Hasad, Dengki, Iri Hati dan Sifat Munafiq. Apabila dibersihkan dengan Zikrullah yang ada pada sisi TNKH maka Insya Allah masuklah sifat mahmudah/kebaikan seperti : Syukur/Ridho,Sabar dan Tawakkal. Apabila bersih Lathifatul Khafi keluarlah Cahayanya Hitam Jemih Terang Benderang. Merasai Maqom Fanaa Fi Dzatillah dan Merasai Mati Hissi.

5.       Lathifatul Akhfa.
Lathifatul Akhfa letaknya ditengah-tengah dada, berhubungan dengan Empedu(pahit) Jasmani. Lathaif ini merupakan tempatnya sifat mazmumah/keburukan seperti : Ria, Takabur, Ujub, Sum'ah. Apabila dibersihkan dengan Zikrullah yang ada pada sisi TNKH maka Insya Allah masuklah sifat mahmudah/kebaikan seperti : Ikhlas, Khusyu, Tadharruk,Tawadu', Tafakkur (Diam). Apabila bersih Latifatul Akhfa keluarlah Cahayanya Hijau jernih Bersinar­sinar. Merasai Maqom Fanaa Fisifati Salbiah dan Merasai Mati Hissi.

6.       Lathifatul Nafsin Natiqah.
Lathifatul Nafsun Natiqah letaknya antara 2 Alis mata, berhubungan dengan Otak  (benak)  Jasmani. Lathaif ini merupakan tempatnya sifat mazmumah/keburukan seperti : Gambar-gambar(hayal-hayal), Panjang angan-angan, Bimbang/was-was/Ragu-ragu. Apabila dibersihkan dengan Zikrullah yang ada pada sisi TNKH maka Insya Allah masuklah sifat mahmudah/kebaikan seperti : Tenteram Jiwa dan Tenang Pikiran. Apabila bersih Latifatul nafsun nathiqoh akan keluar cahaya yang terang benderang Nur Samawi.

7.   Lathifatu Kulli Jasad.
Lathifatu Kullu Jasad letaknya di seluruh jasad, meliputi seluruh badan, tempatnya sifat mazmumah seperti : jahil  murakab, lalai / lengah. Apabila di bersihkan dengan banyak berdzikir , insya Allah akan dig anti dengan sifat yang terpuji yaitu ; bertambah ilmu, bertambah amal. Apabila lathifatu nafsu nathiqah ini sudah bersih ia akan mendapatkan Nurullah  Nur Muhammad saw.

Murid Murid Beliau :
1.        Syekh Haji Muda Wali Al Khalidy  Pendiri Pondok Pesantren Darussalam Muhaqqiqin Aceh. Dari Muridnya ini mendirikan Pesantren di Aceh sebanyak 29 buah

2.        Abuya  Prop. Dr. Muhibbudin Waly, MA, Pendiri Pondok Pesantren Darusslam Aceh, Anggota DPR/ MPR-RI 1982 – 1997, ketua Jaringan Thariqat Naqsybadiyah Indonesia.

3.        Abuya Syekh Haji Aidarus Ghani Al Khalidi, Pendiri Pesantren darussalam Batu Bersurat  Kampar. Dari Muridnya ini mendidik murid yang mendirikan Pesantren 22 buah yang tersebar dari Aceh, Sumatera barat dan Riau.

4.        Tuanku Rokan penggerak Thoroqat Naqsyabandiah Kholidiyah  di Rokan Hulu                ( negeri seribu suluk ).
5.        Haji Muhammad Zen Ghani.

Anak anak beliau yang mengabdi di pemerintahan:

1.        Haji Muhammad Zen Ghani, Pendiri ma’had Islami Kedah ( Malaysia ),  Darussa’adah Kuok Kampar.  Anggota dewan rakyat zaman Jepang.

2.        Abdul Aziz Ghani,  Wali nagari Tigo koto batu Bersurat, Ketau DPRD Kampar, Ketua DPD Tarbiyah Kampar, Pengurus Tarbiyah Sumatera Tengah.

3.        Abdurrozak  Pejabat Jawatan Dinas Pengadilan Agama Sumatera Tengah zaman Orde lama ( wafat pada usia muda ).

4.        H. Amiruddin Ghani Anggota DPRD Kampar 10 tahun ( 1982 – 1992 ).

Cucu Beliau yang sukses di Pemerintahan dan masyarakat

1.        Drs. Yazir Burhan, Dirjen Dikdasmen  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu menteri Fuad Hasan.
2.        Nurzaman Zen, Anggota BPK, tamatan salah satu Universitas di Eropa sampai jenjang S2.
3.        Abuya Haji Alaiddin Atthory. LC, Pimpinan pondok Pesantren Darusslam Kabun Rokanhulu, alumni Universitas Al Azhar Cairo Mesir.

Dari Keturunan beliau sampai saat ini sudah ada generasi yang ke 6, pada umumnya aktif sebagai pendidik di Pesantren, pemangku agama, Pemerintahan, militer dan sebagainya.

Dikutip dari: Surau Tuo [http://surautuo.blogspot.com/2011/03/syekh-abdul-ghani-batu-basurek-kampar.html]
loading...

2 comments:

  1. Terimakasih sudah share, sangat bermanfaat bagi kami , khususnya anak kampung batu bersurat yang kekurangan informasi tentang ulama kami

    ReplyDelete
    Replies
    1. sama-sama... jangan lupa share ya kalau dirasa bermanfaat

      Delete

Artikel ini belum lengkap tanpa komentar anda!
Silahkan berkomentar yang santun dan cerdas, tidak menghina, tidak memaki dan tidak menyebar kebencian. Terima kasih