Kondisi Orang-orang Yahudi di Masa Dinsati Turki Utsmani

orang Yahudi di masa Ottoman
Tulisan yang ditulis P. Allister ini cukup menarik untuk dibaca dan menggambarkan kondisi kaum Yahudi di masa khilafah Utsmaniyah.

Allister menyatakan bahwa ketika Byzantium Romawi runtuh dan dikuasai oleh kaum Muslim, peristiwa ini merupakan keuntungan bagi orang-orang Yahudi di masa itu.

Kumpulan Kata Mutiara Penuh Hikmah Dari Imam Syafi'i Rahimahullah

"Barangsiapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya, yaitu cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta".

"Banyak orang yang mengatakan: mencintai wanita itu sangat menyiksa. Tapi, sebenarnya yang sangat menyiksa itu adalah: mencintai orang yang tidak mencintaimu"

"Faqih itu adalah orang yang faqih dengan perbuatannya, bukan faqih dengan kata-kata dan ucapannya".

[Tarikh]: Kisah Masuk Islamnya 40.000 Pasukan Mongol

Ilustrasi: tentara Mongol
Dalam kitabnya Ad-Durar al-Kaminah fi A'yan al-Mi'ah al-Tsaminah (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة), Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil sebuah riwayat yang cukup unik dan menarik.

Ibnu Hajar menukil kisah ini dari Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad ath-Thibi, ia bercerita bahwa ada seorang panglima Mongol yang awalnya merupakan seorang muslim, kemudian ia murtad menjadi seorang nasrani.

Informasi Lengkap Sekolah/Kuliah Ikatan Dinas Full Beasiswa Tahun 2015

Bagi lulusan SMA, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan kebanggaan tersendiri, apalagi bisa masuk ke salah satu sekolah ikatan dinas yang bonafide.

Sekolah tinggi ikatan dinas memiliki banyak keistimewaan, sebab kuliah di sekolah ini sudah barang tentu biayanya ditanggung oleh negara secara keseluruhan. Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah tinggi ini guna mencetak profesional berkompeten sesuai fungsi kementerian yang menaungi sekolah tersebut.